top of page

Integritetspolicy

Senast uppdaterad: 2024-05-11

alcdesign samlar in personlig information när du frivilligt tillhandahåller den till oss genom att fylla i formulär på vår webbplats, när du kontaktar oss via e-post eller telefon, eller när du använder våra tjänster. Genom att använda vår webbplats samtycker du till insamlingen av personlig information.

Insamling av personlig information

Vi samlar in personlig information när du frivilligt tillhandahåller den till oss genom att fylla i formulär på vår webbplats, när du kontaktar oss via e-post eller telefon, eller när du använder våra tjänster. Denna information kan inkludera namn, kontaktinformation, företagsinformation och annan relevant data.

Användning av personlig information

Vi använder den personliga informationen för att kommunicera med dig, tillhandahålla våra tjänster, behandla dina förfrågningar och för att administrera vår verksamhet. Vi kan också använda informationen för att skicka dig marknadsföringsmaterial relaterade till våra tjänster, men endast om du har gett ditt samtycke.

Delning av personlig information

Vi delar inte din personliga information med tredje parter utan ditt samtycke, förutom när det är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster eller om det krävs enligt lag.

Skydd av personlig information

Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda din personliga information mot obehörig åtkomst, förlust eller missbruk.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till och korrigering av din personliga information som vi har om dig. Du har också rätt att återkalla ditt samtycke till marknadsföringskommunikation när som helst.

Ändringar i integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera denna integritetspolicy när som helst. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats.

Genom att använda våra tjänster samtycker du till behandlingen av din personliga information enligt denna integritetspolicy.

bottom of page