top of page

Har du blivit shadowbanned? - Så här identifierar och åtgärdar du det

Sociala medier har blivit en viktig del, eller till och med en del av vardagen, i mångas liv. Vi sitter inte bara i oändliga timmar och scrollar igenom flöden som visas för oss, utan vi använder även sociala medier aktivt för att marknadsföra våra verksamheter. Vi delar, gillar, kommenterar och engagerar oss i olika innehåll dagligen. Men ibland kan det kännas som om våra inlägg och kommentarer inte når ut till vår publik som de brukade. Har du någonsin känt att ditt innehåll inte får lika mycket engagemang som tidigare, trots att du inte har förändrat din strategi? Då kan det finnas en chans att du har blivit shadowbanned.


Vad menas med shadowbanned?

Shadowbanning betyder att ditt innehåll har blivit "skuggat". Detta innebär att ditt innehåll fortfarande syns för dig och kanske några få av dina följare, men det blir osynligt eller mindre synligt för en bredare publik. Det är ett sätt för plattformar att begränsa spridningen av innehåll som de anser bryter mot deras regler, utan att direkt meddela användaren. Syftet med shadowbanning är ofta att begränsa spridningen av skadligt eller spam-liknande innehåll utan att skapa en öppen konflikt med användaren.


Vad gör du om du har blivit shadowbanned?

  1. Det första steget är att fastställa om du verkligen har blivit shadowbanned. En plötslig minskning i engagemang kan vara en indikation. Be några vänner att söka efter ditt innehåll på plattformen. Om de inte kan hitta dina inlägg kan det vara ett tecken på shadowbanning.

  2. Gå igenom ditt senaste innehåll och identifiera om något kan ha brutit mot plattformens regler. Detta kan inkludera spam-liknande beteenden, användning av förbjudna hashtags eller delning av stötande material.

  3. Försök att ändra ditt beteende på plattformen. Minska antalet inlägg per dag, undvik att använda samma hashtags upprepade gånger och fokusera på att skapa högkvalitativt och engagerande innehåll.

  4. Om du tror att du har blivit felaktigt shadowbanned, kontakta plattformens support. Förklara din situation och be om en manuell kontroll av ditt konto.


Att bli shadowbanned kan vara frustrerande, men det är viktigt att förstå att det är en metod som används av sociala medieplattformar för att upprätthålla en säker och trevlig miljö för alla användare. Därför är det väldigt viktigt att du läser igenom plattformens användarpolicy och regler innan användning. Shadowbanning är oftast temporärt och det är oftast en tidsfråga innan ditt konto återgår till normal synlighet.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page